ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจันทนี สาแก้ววัดสี่ซับศรีเจริญธรรมโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.สุรินทร์ เขต 2
2นางมณฑา จันทร์ไข่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2โรงเรียนวัดตึกราชา สพป.สิงห์บุรี
3นายปิยะพงษ์ ดอนซุยแปทรัพย์ราษฎร์บำรุงโรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
4นางสาวนิลรัตนา จุลสำรวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
5นางสาวลินดา มณฑาทิพย์บ้านห้วยสารามโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6นางสาวกรัณฑรัตน์ สังข์วงษ์บ้านทะเลทองโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป.ประจวบคีรีขันต์ เขต 1
7นายสุชาติ ดุสิตบุตร์บ้านยางโทนโรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป.ลพบุรี เขต 1
8นางฐปนีย์ ภู่กลั่นอนุบาลลำนารายณ์โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.ลพบุรี เขต 1
9นางกนกวรรณ เอี่ยมสมานบ้านวังแขมโรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.ลพบุรี เขต 1
10นายสมพร พิบูลย์บ้านหนองโกวิทยาโรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 1
11นางสาวนริศรา พิมประสารบ้านดงดินแดงโรงเรียนวัดโป่งแค สพป.ลพบุรี เขต 1
12นางยุพาวดี บุญเกิดบ้านเขาแหลมโรงเรียนบ้านหนองสำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1
13นางพิกุล มหาวรรณบ้านซับโศกโรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพยุรี เชต 1
14นางกันยา คำกะสินธุ์บ้านเขาแหลมโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด สพป.ลพบุรี เขต 1
15นางพิกุลทอง ศรีแสงอ่อนบ้านม่วงค่อมโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป.ลพบุรี เขต 1
16นางสาวพลอยระวี ศิริจันทร์บ้านโคกแสมสารโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป.ลพบุรี เขต 1
17นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อยซอย 26 สาย 4 ซ้ายโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป.ลพบุรี เขต 1
18นางชนัญชิดา เผือกขันหมากบ้านเกาะรังร.ร.อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
19นางสาวจิรทิพย์ เก่งนอกบ้านเขาตะแคงโรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
20นางสาวศิริพร ศรีโยธาชุมชนบ้านชัยบาดาลโรงเรียนวัดสำนักบก สพป.ชลบุรี เขต 1
21นางสาวแคทริยา คุ้มคำบ้านบ่อดินสอพองโรงเรีนนยวัดกลางวงศ์มณี สพป.พิจิตร เขต 1
22นางสุพิชญา จันทร์แจ้งบ้านสระเพลงโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
23นางสาวพรพรรณ ทาโทนบ้านป่าเขว้าร.ร.วัดหนองจิกรี สพป.นครสวรรค์ เขต 3
24นายสุระนัน รถน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.25
25นางสาวจอมขวัญ ชุมมณเฑียรบ้านห้วยสารามร.ร.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สพป.สกลนคร เขต 1
26นางณัฎฐินี หอมจันทร์บ้านห้วยดีเลิศร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.5
27นายชนะชัย ภู่คงบ้านซับผาสุกลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2