ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนีรนาท แสงนาคบ้านดงน้อยร.ร.บ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลกเขต2
2นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุงวัดหนองตามิ่งกลุ่มนิเทศน์ติดตามฯ สพป.ลพบุรี เขต 1
3นายทัศนัย ไพรีบ้านใหม่โสพิมพ์กลุ่มนิเทศน์ติตตามฯ สพป.ลพบุรี เขต 1
4นายสนั่น สุดใจบ้านเขาขวางลาออกจากราชการ 
5นายอรุณ รักใคร่บ้านเกาะรังลาออกจากราชการ 
6นางสาวอำไพ พัทธวีพรหมรังษีถึงแก่กรรม 
7นายนิมิตร เพาะพูลวัดสุนทรเทพคีรีถึงแก่กรรม