ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจิรฐา เอี่ยมกมลวัดดำรงบุลร.ร.วัดร่องแซง(กุลไพศาลบวิทยา) สพป.สระบุรี2
2นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานบ้านมะนาวหวานลาออกจากราชการ 
3นางสุรีพร บุญด้วยลานบ้านมะนาวหวานลาออกจากราชการ 
4นางรัตนา เนตรสุวรรณบ้านมะนาวหวานลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 21/08/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2